• Låt solen ösa båten
  • Sol-länspumpen länsar båten på regnvatten helt automatiskt

   HÖSTPRIS   

Installera SOL-LÄNS i din båt.

Nästan som SJÄLVLÄNS  

Sol-länsen tömmer båten när det ljusnar på himlen.

 Efter t.ex. 30 mm regn töms båten automatiskt på ca: 2 timmar 

Inbyggd elektronik stänger av pumpen när båten är tom.   

Låt solen länsa båten. Sol-länspumpen länsar automatiskt båten när det ljusnar på himlen. Enkel att montera i båten.
650 SEK585 SEK